SPUG společnosti Napocor citovaný ve zprávě Světové banky

National Power Corp. je prostřednictvím své malé energetické skupiny (Napocor-SPUG) celosvětově nejvýznamnějším subjektem v oblasti rozvoje